Download manager е специален вид софтуер, създаден специално за улеснение работата по download, а понякога и upload. Той се интегрира в Интернет браузърите и с негова помощ могат да се свалят няколко файла наведнъж, да се прекъсва и възобновява свалянето, да се настройва часът за началото на свалянето, възможност за оптимизиране на скоростта, проверка за грешки, и много други полезни за клиентите неща. Има най-различни възможности за download maganer, като можем просто да ползваме и нашата програма за торенти, която в общия случай би трябвало да става и за manager за свалянето на файлове.