Терминът Download, преведен в буквален смисъл означава прехвърляне на данни в система. Това прехвърляне може да бъде от сървър към някой клиент в мрежа, от компютър към някое периферно устройство и тн. Когато данните се прехвърлят от клиент към сървър се използва терминът Upload. Обикновено става въпрос за файлове (mp3 и други).